The gateway to business Nakhon si thammarat เราคือผู้นำคุณสู่ธุรกิจนครศรีธรรมราช
พฤหัสบดี, 24 พ.ค. 2018
 
 

Pic of month

หนังสือพิมพ์เมืองนคร

No images

สภาพอากาศปัจจุบัน

วัดไม้เสียบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย th@wang   
วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2009 เวลา 08:09 น.
วัดไม้เสียบ
เป็นสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด มากด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัจธรรม มองเห็นตนเองและคุณค่าความเป็นมนุษย์ พร้อมด้วยกุศลที่สามารถสร้างผดุงสังคมด้วยการดูแลของเจ้าอาวาสวัดไม้เสียบรักษาด้วยยาสมุนไพร/อบไอน้ำสมุนไพร
ตำบลตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช